+ + +

Agrega esta letra a tu pagina o blog

Selecciona el texto copia y pega adonde desees agregarlo

Letra de canción Forever - Ss501

Imprimir letra Forever de Ss501
Kuden anayo choum bwa don sun gan buto
Kuderan gol al yo nunape girul hamke go ro yo
Arumda un nal uri ape pyolchyo i yo
I wanna be with you my love
Hanul are yag sog keyo
Kuderul jikyo jul keyo
Yong woto ron
I wanna love you forever
Boi nayo iron demam
Negyote sumul shiyoyo
Yong wonto ron gudel
Sarangheo
Sarangheo
Algo inayo gude negen heng bogingol
Goben kalkeyo ne saran gudae onkekajina
Negyote isso yo
I wanna be with you me love
Hanul are yag sog keyo
Kuderul jikyo jul keyo
Yong woto ron
I wanna love you forever
Boi nayo iron demam
Negyote sumul shiyoyo
Yong woto ron gudel
Sarangheo
Sarangheo
Oto han shi ryo ni on da he do
Uri sarang euro igyo neyo
Yong wontorog nal barabwayo
Yong wontorog nal anajwoyo
Yong wontorog nal sarangheyo
Uri hengbog hadorog
Yeong wontorog gudeban bomyo (yong wonhi)
Heng bog hagil gidohe
I wanna be with you my love
Hanul are yag sog keyo
Kuderul jikyo jul keyo
Yong woto ron
I wanna love you forever
Urisarang haeng bog hagil
Uriga mandulo gayo
Arum daun naldul
Sarangheo
Yong woto ron
Ss501
Imprimir letra Forever de Ss501

Loading...